poniedziałek, 24 września 2012

Kilka słów od autorek.

Po przeczytaniu naszego bloga chyba macie świadomość, że internet to nie tylko niewinna rozrywka i kopalnia wiedzy pomagająca np.: odrobić zadania domowe, czy skorzystać ze słownika obcojęzycznego. To przede wszystkim miejsce, gdzie nagminnie łamane jest prawo autorskie- ściąganie piosenek, kopiowanie obrazków, udostępnianie cudzych utworów, nagrań z czyimś udziałem. Często, szczególnie wśród młodzieży występuje przekonanie, że " skoro wszyscy mogą to my też", " to nie jest przecież takie złe". I tutaj właśnie popełniany jest błąd- to bardzo złe i zabronione! Karane w polskim prawie! Należy unikać tego i przestrzegać przed tym innych. Pamiętajmy o tym, aby kiedyś nie narobić sobie niepotrzebnych kłopotów.

Gosia i Ola ;)

Co możemy rozpowszechniać?Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:
1. Już rozpowszechnione:
a. sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,
b. aktualne artykuły i wypowiedzi na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne,
c. aktualne zdjęcia reporterskie,
2. Krótkie wyciągi ze sprawozdań, artykułów i wypowiedzi, o których mowa w pkt. 1 lit. a/ i b/,
3. Przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych,
4. Mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach ; nie upoważnia to jednak do publikacji
zbiorów mów jednej osoby
5. Krótkie streszczenia rozpowszechnianych utworów."


Czego nam nie wolno używając cudzych utworów.


TO, CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ
1. Zamieszczenie (na własnej witrynie) cudzego tekstu
i podpisanie go własnym nazwiskiem -
najbardziej prymitywny plagiat, ale wcale nie wyjątkowy.
2. Zamieszczenie cudzego tekstu bez podania autora.
3. Wplatanie do własnych tekstów twórczych fragmentów
cudzych tekstów jako własnych. Takie
fragmenty mogą się znaleźć w naszym tekście, ale ujęte
w cudzysłów oraz właściwie opisane (autor,
źródło fragmentu, jeśli jest to strona internetowa
 - wraz z podaniem linka).
4. Przywłaszczanie sobie cudzych skryptów czy appletów.
5. Przywłaszczanie (elementów) grafiki stworzonej
 dla innej witryny.
6. Przeróbka i łączenie cudzych utworów (tekstów) bez
zgody i wiedzy autora. Jest to złamanie prawa
autora do integralności jego utworu
(ustawa mówi o nienaruszalności treści i formy utworu
oraz jego
rzetelnym wykorzystaniu).
7. Przywłaszczanie sobie cudzych rozwiązań technicznych
i webmasterskich w organizacji innego
serwisu, sposobu jego funkcjonowania, interface'u,
newslettera itd. Przy takich zapożyczeniach
minimum będzie wspomnienie w jakimś opisie strony
lub twórców strony o źródle inspiracji lub
wzorze na którym (częściowo) opierają się rozwiązania danej witryny internetowej.
8. Zamieszczenie cudzego tekstu bez zgody autora
(licencji autorskoprawnej). Nie czynimy zadość
prawu autorskiemu oraz dobrym obyczajom,
jeśli cudzy tekst kopiujemy na swoją witrynę bez
zgody autora, lecz ze szczegółowym opisem autora i źródła.
Autor może nie chcieć publikacji w
danym miejscu w Sieci i ma do tego całkowite
i nienaruszalne prawo. Autor może sobie nie życzyć,
aby jego tekst znalazł się w jakimś niekorzystnym kontekście
lub z innych względów nie życzyć
sobie publikacji na jakiejś witrynie.
9. Zamieszczenie cudzego tekstu bez linka źródłowego (miejsca pierwotnej publikacji w Internecie),
zwłaszcza problem ten dotyczy "przytaczania" tekstów na różnych forach - moderatorzy nawet
największych forów niepomiernie więcej uwagi zwracają na to,
aby nie przemknął się link innej
strony, niż na to, aby nie przepuszczać "wypowiedzi"
polegających na wklejaniu cudzych tekstów
(zdarza się, że bez podania autora oraz linka źródłowego).

Prawo karne a prawo autorskie


Za rozpowszechnianie grozi, zgodnie z art. 116 prawa autorskiego,grozi grzywna i do dwóch lat więzienia (albo trzech, jeżeli chcieliśmy na tym zarobić), ale gdy robimy z tego stałe źródło dochodu, to oprócz grzywny grozi nam już pięć lat więzienia za łamanie praw autorskich. Nieco inaczej będzie gdy rozpowszechniamy pliki nieumyślnie - grozi nam wtedy grzywna i do roku więzienia.
Przykłady łamania prawa autorskiego


Wśród wielu osób, brak jest świadomości, że poprzez kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie rożnego rodzaju treści,np. artykułów, ilustracji gier, oprogramowania czy to poprzez umieszczenie w Internecie, czy przesyłanie za pośrednictwem wewnętrznej sieci, bez zgody autora tych treści, narusza się te prawa, często pozbawiając należnej części przychodów, jakie za wykorzystanie utworu powinny się należeć. Należy podkreślić, że stworzenie przez uprawnionego możliwości korzystania z jego utworu on-line, poprzez zakomunikowanie tego utworu w Internecie, nie stanowi przyzwolenia na jego nieograniczone rozpowszechnianie na innych stronach internetowych, niż ta, na której początkowo został zamieszczony.


wtorek, 18 września 2012

Z czego możemy swobodnie korzystać- dozwolony użytek osobisty


1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Prawo przedruku

Prawo przedruku zezwala w szczególności na -- bez konieczności płacenia autorowi wynagrodzenia -- wcześniej rozpowszechnionych sprawozdań o aktualnych wydarzeniach, przeglądów publikacji, mów wygłoszonych na publicznych zebraniach oraz krótkich streszczeń rozpowszechnionych utworów.
Dopuszczalny jest też przedruk -- cały czas bez zgody autora czy osoby, która nabyła od autora prawa majątkowe do utworów -- aktualnych artykułów o tematyce politycznej, gospodarczej lub religijnej (chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione -- stąd w niektórych gazetach stosowne klauzule